Voeding

Iedereen moet elke dag kiezen wat te eten, hoeveel, wanneer, waar en met wie. Sommigen stellen zich daar geen vragen bij, anderen vinden dit moeilijk. In het verhaal van gezonde voeding zijn enkele sleutelwoorden belangrijk: plezier, variatie, spreiding van de energie, matigheid, maar ook mildheid voor jezelf.

De nieuwe voedings- en beweegdriehoek geven aan welke eet- en beweeggewoonten we per dag nodig hebben en vormt de basis voor een gezond patroon. Goede of slechte voedingsproducten bestaan niet, maar de mate waarin ze gegeten worden en het evenwicht hierin bepaalt je levensstijl. Verwacht geen streng en arm calorisch schema, maar een goed uitgebalanceerd voedingsschema gebaseerd op je behoeften en met ruimte voor inbreng van eigen verwachtingen.

Door mijn opleidingen en ervaring ben ik ondertussen vooral gespecialiseerd in het begeleiden van jongvolwassenen en volwassenen met een eetprobleem dat samenhangt met stress en emoties, sporters met een eetprobleem en sportvoeding. Maar ook voor volgende problemen kan u bij mij aankloppen: toename in gewicht, emotioneel eten, voeding en stress, mindful eet- en beweegpatroon.

Tijdens het intakegesprek maken we uitgebreid kennis en worden uw huidige eetgewoonten aan de hand van een uitgebreide anamnese in kaart gebracht. Naast eetgewoonten worden ook andere leefgewoonten overlopen om zo individueel advies te kunnen geven en het probleem goed in kaart te kunnen brengen. Tijdens het intakegesprek wordt ook de werkwijze overlopen en kunnen we samen bepalen hoe frequent de consultaties kunnen plaats vinden. 

Voor een intakegesprek betaalt u 50 euro.

In de volgende consultaties wordt nagegaan in hoeverre de veranderingen in eet- en beweeggewoonten gelukt zijn en begeleid ik u tot u uw doelstelling hebt bereikt, maar ook een stabiel patroon nadien is belangrijk.

Voor een consultatie van 1u. betaalt u 50 euro. Voor een consultatie van 30min. betaalt u 25 euro.

Terugbetalingen:

De meeste ziekenfondsen voorzien een terugbetaling van de dieetconsultaties. U kan steeds bij uw arts of mutualiteit inlichtingen vragen over de terugbetalingsvoorwaarden.

ps: het is steeds mogelijk om met bancontact te betalen in de praktijk.


Bij het laattijdig annuleren van een consultatie (minder dan 24 uur op voorhand) of niet aanwezig zijn op de afspraak wordt de consultatie alsnog in rekening gebracht.

Afspraak maken

Webdesign by